Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh doanhh 1
Kinh doanh 2
Kỹ thuật 1
Kỹ thuật 2
0936230850
Sản phẩm mới

Heating system - Vertical

BÌNH GIÃN NỞ AQUAFILL CHO HỆ NƯỚC NÓNG TUẦN HOÀN DẠNG ĐỨNG 

EXPANSION TANKS FOR HEATING SYSTEMS - VERTICAL
HS Series

Working temperature: Color Rubber membrane EPDM


bình giãn nở Aquafill cho hệ nước nóng tuần hoàn dạng đứng All our vessels are manufactured, tested and checked according to current European regulations

Carbon Steel Flange
Model Capacity Connections Working
Pressure
Precharge
Pressure
Diameter Height Packaging
Lits Inch Bar Bar mm mm m3
HS 035 231 CS00P000 35 3/4" 5 1.5 320 525 0.064
HS 050 271 CS000000 50 3/4" 6 1.5 380 620 0.104
HS 060 371 CS000000 60 1" 6 1.5 380 670 0.116
HS 080 371 CS000000 80 1" 6 1.5 450 650 0.135
HS 100 371 CS000000 100 1" 6 1.5 450 730 0.173
HS 150 471 CS000000 150 1 1/2" 6 1.5 554 810 0.265
HS 200 471 CS000000 200 1 1/2" 6 1.5 554 988 0.324
HS 250 471 CS000000 250 1 1/2" 6 1.5 624 1006 0.423
HS 300 471 CS000000 300 1 1/2" 6 1.5 624 1160 0.481
HS 400 471 CS000000 400 1 1/2" 6 1.5 624 1520 0.77
HS 500 471 CS000000 500 1 1/2" 6 1.5 775 1250 1.126
HS 600 471 CS000000 600 1 1/2" 6 1.5 775 1525 1.349
HS 700 471 CS000000 700 1 1/2" 6 1.5 775 1635 1.438